Sfidat e lidershipit ne Shqiperi.Ne studio me Lutricia Jackson-“George Washington”University dhe Eldisa Zhebo-Drejtore e Institutit per ndryshim dhe lidership. Perballe pyetjeve te gazetarit Arsen Hoxha.

Share this: