Ditën  e  Premte,  10  Shkurt  2017, nxënësit e shkollës së Mesme Ekonomike “Antoni Athanas” në bashkëpunim Institutin për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri organizuan  një  aktivitet promovues dhe ndërgjegjësues për mbrojtjen e mjedisit, legjislacionin mjedisor horizontal dhe rolin që ka komuniteti lokal në këtë drejtim.

Ky aktivitetet u realizua në kuadër të projektit “Institucionalizimi  i  legjislacionit  horizontal  në  nivel  vendor  dhe  roli  i shoqërisë  civile  në  krijimin,  zbatimin  dhe  monitorimin  e  politikave  mjedisore  dhe ndërgjegjësimin  e  publikut”.

Fillimisht u organizua një prezantim në shkollë i përgatitur nga nxënësit dhe më pas aktiviteti vijoi në ambjentet jashte shkollës duke mbjellë pemë dhe pastruar territorin.

Në aktivitet u shpërndanë materiale promovuese, fletëpalosje të ndryshme dhe nxënesit e klasave te hotelerisë kishin përgatitur edhe një tortë që ishte e mbuluar me mesazhin e rëndësishëm të mbrojtjes së mjedisit.

 

Share this: