Entries by Entele Kaleshi

Chronicle – marre nga Facebook

Marre nga facebook – https://www.facebook.com/100008197033968/posts/2708367426113132/ Dikush t’i bëjë tag ministrin e mjedisit… ose Bashkinë Selenicë… ose Agjencinë e Mjedisit… apo skemi fare nga këto ne?A do mbaj njeri përgjegjësi për këtë?Në pak kohë ky ndryshim.E dini për çfarë më vjen keq?Ne na kanë cilësuar gjithmonë si një zonë e përqendruar në blegtori. Në fakt potenciali […]

Institutionalizing implementation of environmental horizontal legislation at local level and the role of civil society in devising, implementing and monitoring environmental policies and public awareness

This publication is realized during the project “Institutionalizing implementation of environmental horizontal legislation at local level and the role of civil society in devising, implementing and monitoring environmental policies and public awareness”. The project is financed by the European Union and implemented by the Regional Environmental Center Albania and the Institute for Change and Leadership […]

Platforma për Dialog – Rritja e Përfshirjes dhe Pjesëmarrjes në Mekanizmat e Transparencës dhe Përgjegjshmërisë e Bashkisë Selenicë

Në kuader te projektit “Platforma për Dialog – Rritja e Përfshirjes dhe Pjesëmarrjes në Mekanizmat e Transparencës dhe Përgjegjshmërisë e Bashkisë Selenicë” mbështetur nga fondi i nën-grantimit “Lot 2 – Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuadër të projektit CIVILISC, zbatuar nga IDM dhe financuar nga BE, Bashkia Selenicë dhe Instituti per Ndryshim dhe Lidership ne […]

Takimi prezantues në Bashkinë Selenicë

12 Qershor 2017 Takim në Bashkinë Selenicë për prezantimin e projektit “Platforma për Dialog – Rritja e Përfshirjes dhe Pjesëmarrjes në Mekanizmat e Transparencës dhe Përgjegjshmërisë e Bashkisë Selenicë. Qëllimi i projektit është të kontribuojë në angazhim konstruktiv të shoqërisë civile në në Bashkinë e Selenicës dhe në njësitë e saj administrative (Selenicë, Kote, Brataj, […]

Informimi publik dhe zbatimi i detyrimeve për çështjet mjedisore – Takim me nxënësit e Shkollës së Mesme Profesionale “Antoni Athanas” në Sarandë

Në vijim të aktiviteteve që Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri po zbaton në kuadër të projektit “Institucionalizimi i zbatimit të legjislacionit horizontal mjedisor në nivel lokal dhe roli i shoqërisë civile në bërjen, zbatimin dhe monitorimin e politikave mjedisore dhe ndërgjegjësimin e publikut” në datë 26 Maj u organizua në ambjentet e Shkollës […]

Platforms for Dialogue – Strengthening Inclusion and Participation in Transparency and Accountability Mechanisms in the Municipality of Selenica”

  Institute for Change and Leadership in Albania has started the implementation of the project “Platforms for Dialogue – Strengthening Inclusion and Participation in Transparency and Accountability Mechanisms in the Municipality of Selenica”. This project is financed under “Lot 2 – Anti-Corruption and Capacity Development” of CIVILISC project implemented by the Institute for Democracy and […]

Përfundoi mbledhja e të dhënave në terren për hartimin studimit të dokumentit të politikave

Përfundoi mbledhja e të dhënave në terren për hartimin studimit të dokumentit të politikave. Gjatë periudhës Janar – Mars 2017 Instituti për Ndryshim dhe Lidership në kuadër të projektit “Institucionalizimi  i  legjislacionit  horizontal  në  nivel  vendor  dhe  roli  i shoqërisë  civile  në  krijimin,  zbatimin  dhe  monitorimin  e  politikave  mjedisore  dhe ndërgjegjësimin  e  publikut” realizoi mbledhjen […]