Thirrje për aplikim – Ekspert Politikash për zbatimin e Legjislacionit Horizontal Mjedisor në nivel lokal

Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri (INLSH) është duke zbatuar projektin “Institucionalizimi i zbatimit të legjislacionit horizontal mjedisor në nivel lokal dhe roli i shoqërisë civile në bërjen, zbatimin dhe monitorimin e politikave mjedisore dhe ndërgjegjësimin e publikut”. Projekti është financuar nga programi ACHIEVE, Projekti ACHIEVE – Albanian Civil Society for a European Environment implementohet nga REC Shqiperi dhe është financuar nga Delegacioni i BE në Shqipëri.

Në kuadër të këtij projekti INLSH kërkon të kontraktojë një ekspert për një periudhë të shkurtër për hartimin e një dokumenti “Policy paper – me rekomandime mbi zbatimin e legjislacionit horizontal mjedisor ne nivel lokal.

Afati i fundit i aplikimit eshte 26 janar 2017

Më shumë informacion mund të gjeni këtu (link)

Share this: